25.03.2017 11:00   o 3mes 22d 14h 14m 45s
25.03.2017 11:00   o 3mes 22d 14h 14m 45s
25.03.2017 11:00   o 3mes 22d 14h 14m 45s
25.03.2017 11:00   o 3mes 22d 14h 14m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 15:00   o 3mes 22d 18h 14m 45s
25.03.2017 15:00   o 3mes 22d 18h 14m 45s
26.03.2017 10:30   o 3mes 23d 13h 44m 45s
26.03.2017 10:30   o 3mes 23d 13h 44m 45s
26.03.2017 10:30   o 3mes 23d 13h 44m 45s
26.03.2017 10:30   o 3mes 23d 13h 44m 45s
26.03.2017 10:30   o 3mes 23d 13h 44m 45s
26.03.2017 11:00   o 3mes 23d 14h 14m 45s
26.03.2017 12:30   o 3mes 23d 15h 44m 45s
26.03.2017 12:30   o 3mes 23d 15h 44m 45s
26.03.2017 10:30   o 3mes 23d 13h 44m 45s
26.03.2017 10:30   o 3mes 23d 13h 44m 45s
26.03.2017 10:30   o 3mes 23d 13h 44m 45s
26.03.2017 10:30   o 3mes 23d 13h 44m 45s
26.03.2017 10:30   o 3mes 23d 13h 44m 45s
25.03.2017 15:00   o 3mes 22d 18h 14m 45s
25.03.2017 15:00   o 3mes 22d 18h 14m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
25.03.2017 12:30   o 3mes 22d 15h 44m 45s
26.03.2017 12:30   o 3mes 23d 15h 44m 45s
26.03.2017 12:30   o 3mes 23d 15h 44m 45s
25.03.2017 11:00   o 3mes 22d 14h 14m 45s
25.03.2017 11:00   o 3mes 22d 14h 14m 45s
25.03.2017 11:00   o 3mes 22d 14h 14m 45s
25.03.2017 11:00   o 3mes 22d 14h 14m 45s
26.03.2017 11:00   o 3mes 23d 14h 14m 45s
02.12.2016
Úradná správa č. 23 zo dňa 3.12.2016
02.12.2016
Vestenický: “Poliakov chcem zdolať, majú silné reči...”
02.12.2016
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 2.12.2016
02.12.2016
Stanovisko komisie rozhodcov zo dňa 27.11.2016
02.12.2016
Počas víkendu Mikuláš Cup i Plastic People Cup
Región
Správy
Komisie
Športovo-technická komisia
Disciplinárna komisia
Komisia rozhodcov
DK-KR-2016/2017-0005Kraľovany - Vasiľov
DK-KR-2016/2017-0004zmena rozhodcu
DK-KR-2016/2017-0003Leštiny - Istebné
DK-KR-2016/2017-0002Žaškov - Novoť
Matričná komisia

Nenašli sa žiadne rozhodnutia

Odvolacia komisia

Nenašli sa žiadne rozhodnutia

Súťaže
6.Liga Dospelí (I.Trieda) (Muži)
6.Liga Dospelí (I.Trieda), 13. kolo
7.Liga Dospelí (II.Trieda) (Muži)
7.Liga Dospelí (II.Trieda), 11. kolo
15.10.2016 14:00    Ukončený
15.10.2016 14:00    Ukončený
16.10.2016 14:00    Ukončený
16.10.2016 14:00    Ukončený
16.10.2016 14:00    Ukončený
16.10.2016 14:00    Ukončený
5.Liga U19(Dorast) (Muži)
5.Liga U19(Dorast), 13. kolo
29.10.2016 11:30    Ukončený
29.10.2016 11:30    Ukončený
29.10.2016 11:30    Ukončený
29.10.2016 11:30    
0
29.10.2016 11:30    Ukončený
29.10.2016 11:30    Ukončený
29.10.2016 13:00    Ukončený
29.10.2016 14:00    Ukončený
30.10.2016 11:30    
4.Liga U15(I.trieda SŽ) (Muži)
4.Liga U15(I.trieda SŽ), 11. kolo
15.10.2016 10:00    Ukončený
15.10.2016 10:00    Ukončený
15.10.2016 10:00    Ukončený
15.10.2016 10:00    Ukončený
15.10.2016 10:00    Ukončený
15.10.2016 10:30    Ukončený
5.Liga U15(II.Trieda SŽ) (Muži)
5.Liga U15(II.Trieda SŽ), 7. kolo
08.10.2016 10:00    Ukončený
09.10.2016 10:00    Ukončený
09.10.2016 12:30    Ukončený
09.10.2016 12:30    Ukončený
U13 (MŽ- Malý Futbal) (Muži)
Skupina D, 9. kolo
U13 (MŽ- Malý Futbal) (Muži)
Skupina C, 9. kolo
U13 (MŽ- Malý Futbal) (Muži)
Skupina B, 9. kolo
17.09.2016 11:30    Ukončený
17.09.2016 16:30    
0
U13 (MŽ- Malý Futbal) (Muži)
Skupina A, 12. kolo
U11 (Prípravka- Malý Futbal) (Muži)
Skupina H, 6. kolo
17.09.2016 12:00    
0
30.09.2016 16:30    Ukončený
U11 (Prípravka- Malý Futbal) (Muži)
Skupina G, 9. kolo
U11 (Prípravka- Malý Futbal) (Muži)
Skupina F, 12. kolo
U11 (Prípravka- Malý Futbal) (Muži)
Skupina E, 9. kolo
23.09.2016 16:30    
0
23.09.2016 16:30    Ukončený
U11 (Prípravka- Malý Futbal) (Muži)
Skupina D, 9. kolo
U11 (Prípravka- Malý Futbal) (Muži)
Skupina C, 9. kolo
08.10.2016 11:30    
0
22.10.2016 11:30    Ukončený
U11 (Prípravka- Malý Futbal) (Muži)
Skupina B, 9. kolo
08.10.2016 11:30    
0
22.10.2016 11:30    Ukončený
U11 (Prípravka- Malý Futbal) (Muži)
Skupina A, 9. kolo