Komisia rozhodcov
Členovia
Július Kubáni
Tajomníci
Rozhodnutia
DK-KR-2017/2018-0033Lokca - Vitanová
DK-KR-2017/2018-0032Novoť - Breza
DK-KR-2017/2018-0031Vasiľov - Breza
DK-KR-2017/2018-0030Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0029Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0028Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0027Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0026Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0025Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0024Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0023Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0022Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0021Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0020Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0019Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0018Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0017Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0016Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0015Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0014Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0013Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0012Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0011Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0010Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0009Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0008Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0007Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0006Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0005Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0004Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0003Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0002Paušálne náklady R
DK-KR-2017/2018-0001Paušálne náklady R