Komisia rozhodcov
DK-KR-2016/2017-0002
Žaškov - Novoť
KR na svojom zasadnutí dňa 6.10. preskúmaním videozáznamu zistila nasledovné: v 38´sa udiala mimo záberu kamery situácia, po ktorej ostali zranení hráči - H20 a brankár D. Mieru zavinenia nemožno posúdiť, lebo na videu to nie je vidieť. Upozorňujeme OŠK Žaškov na dôsledné vykonávanie činnosti videotechnika. Situácia v 83´bola z nášho pohľadu vyriešená nesprávne. Hráč D (brankár) podrazil vo vlastnom PU útočníka H. R mal nariadiť PK a udeliť ŽK. Komunikáciu medzi AR2 a R nemôžeme posúdiť, nakoľko je to vo vzdialenej časti HP a zvukový záznam neexistuje. KR za zásadnú chybu obmedzí delegovanie R Kratoňovi na 2 stretnutia VI.ligy.
Rozhodnutie: DK-KR-2016/2017-0002
Klub: TJ NOVOŤ
Dátum zaevidovania: 06.10.2016 17:35
Dátum vyriešenia: 06.10.2016 17:35
Stav: Vyriešené