Komisia rozhodcov
DK-KR-2016/2017-0003
Leštiny - Istebné
KR sa na svojom zasadnutí dňa 6.10.2016 zaoberala podnetom OŠK Istebné. Námietky k situáciám popisovaným v podnete hodnotí ako neopodstatnené. PK v 81´ bol nariadený správne, súboj v 82´sa z videozáznamu nedá posúdiť, v 85´bol správne nariadený PVK v prospech D, R mal dobré pozičné postavenie. "Faul" v 90´v PÚ sme nezaznamenali.
Rozhodnutie: DK-KR-2016/2017-0003
Klub: OŠK Istebné
Dátum zaevidovania: 06.10.2016 17:42
Dátum vyriešenia: 06.10.2016 17:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 06.10.2016 17:43