Disciplinárna komisia
Členovia
Ľubomír Gerek
Martin Rypák
Stanislav Málik
Antonín Piaček
Tajomníci