Disciplinárna komisia
Členovia
Ľubomír Gerek
Martin Rypák
Stanislav Málik
Antonín Piaček
Tajomníci
Rozhodnutia
DK-DK-2017/2018-0085disciplinárne opatrenie D-II-38
DK-DK-2017/2018-0084Discilinárne opatrenie D-II-37
DK-DK-2017/2018-0083disciplinárne opatrenie D-I-46
DK-DK-2017/2018-0072disciplinárne opatrenie D-I-38
DK-DK-2017/2018-0071disciplinárne opatrenie D-I-37
DK-DK-2017/2018-0068Odvolanie voči 2017-II-29
DK-DK-2017/2018-0063disciplinárne konanie D-I-33
DK-DK-2017/2018-0062disciplinárne konanie D-II-30
DK-DK-2017/2018-0061disciplinárne konanie D-II-29
DK-DK-2017/2018-0060disciplinárne konanie D-I-32
DK-DK-2017/2018-0059disciplinárne konanie D-I-31
DK-DK-2017/2018-0058disciplinárne konanie D-I-30
DK-DK-2017/2018-0057disciplinárne konanie D-I-29
DK-DK-2017/2018-0055disciplinárne konanie D-I-27
DK-DK-2017/2018-0054disciplinárne konanie D-I-26
DK-DK-2017/2018-0053disciplinárne konanie D-I-25
DK-DK-2017/2018-0052disciplinárne konanie D-I-24
DK-DK-2017/2018-0051disciplinárne konanie D-I-23
DK-DK-2017/2018-0049disciplinárne konanie D-II-27
DK-DK-2017/2018-0048disciplinárne konanie D-II- 26