Disciplinárna komisia
DK-DK-2017/2018-0042
D-II-23
D-II-23 DK trestá ŠK Beňadovo peňažitou pokutou 20eur za neuhradenú zálohovú platbu na mzdy R pre jesennú časť 2017-18. Podľa DP-64 a RS OFZ a dňom 18.9.2017 zastavuje činnosť družstvu dospelých až do uhradenia zálohovej platby.
Rozhodnutie: DK-DK-2017/2018-0042
Klub: ŠK Beňadovo
Dátum zaevidovania: 13.09.2017 18:09
Dátum vyriešenia: 13.09.2017 18:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
D-II-23 DK trestá ŠK Beňadovo peňažitou pokutou 20eur za neuhradenú zálohovú platbu na mzdy R pre jesennú časť 2017-18. Podľa DP-64 a RS OFZ a dňom 18.9.2017 zastavuje činnosť družstvu dospelých až do uhradenia zálohovej platby. 10 EUR 13.09.2017 18:10
POKUTY