Komisia rozhodcov
DK-KR-2017/2018-0031
Vasiľov - Breza
KR na základe predloženého videozáznamu nemôže zodpovedne určiť, či bol pokutový kop nariadený správne alebo nie. Vyznačenie pokutového územia z pohľadu nesprávne umiestnenej kamery nie je vôbec vidieť, takže nemožno určiť, či išlo o priestupok pred alebo vnútri PÚ. Rozhodca bol od priestupku vzdialený cca 20m, prišiel si ho aj overiť a následne rozhodol o pokutovom kope. Nemáme dôvod pochybovať o jeho rozhodnutí.
Rozhodnutie: DK-KR-2017/2018-0031
Klub: OŠK BREZA
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 18:39
Dátum vyriešenia: 07.09.2017 18:40
Stav: Vyriešené