Komisia rozhodcov
DK-KR-2017/2018-0032
Novoť - Breza
KR po zvážení zmenila nomináciu R Kuboleka na stretnutie VI.ligy dospelých Novoť - Breza.
Rozhodnutie: DK-KR-2017/2018-0032
Klub: TJ NOVOŤ
Dátum zaevidovania: 14.09.2017 08:09
Dátum vyriešenia: 14.09.2017 08:12
Stav: Vyriešené