Komisia rozhodcov
DK-KR-2018/2019-0002
Vitanová - Or. Polhora
KR na svojom zasadnutí dňa 3.10.2018 sa zaoberala podaním na komisiu TJ Oravská Polhora. Po pozretí videozáznamu konštatuje, že zo strany rozhodcov neboli zásadné pochybenia, obvinenie z požitia alkoholu nevieme potvrdiť ani vylúčiť, zo záberov je však zrejmé, že vedúci H sa po MFS a pri odchode do kabín správal nešportovo a zrejme on by mal podstúpiť testovaniu na požitie alkoholu. Námietku považujeme za neopodstatnenú.
Rozhodnutie: DK-KR-2018/2019-0002
Klub: TJ Družstevník Oravská Polhora
Dátum zaevidovania: 23.10.2018 21:40
Dátum vyriešenia: 23.10.2018 21:41
Stav: Vyriešené