Komisia rozhodcov
DK-KR-2018/2019-0004
Leštiny - Dlhá
KR sa na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 zaoberala sťažnosťou TJ Družstevník Dlhá n/Or. na výkon AR2 p. Jozefa Sirotu v stretnutí VI.ligy OŠK Lešiny - TJ Družstevník Dlhá n/Or. Po pozretí videozáznamu KR konštatuje, že sťažnosť je opodstatnená, AR chybným verdiktom - signalizáciou HMH sa dopustil závažnej chyby, keď R po jeho signalizácii neuznal regulárny gól hostí v 68.minúte stretnutia. Na základe tejto chyby KR prikročila k zrušeniu delegácie p. Sirotu na stretnutie dospelých.
Rozhodnutie: DK-KR-2018/2019-0004
Klub: TJ Družstevník Dlhá nad Oravou
Dátum zaevidovania: 23.10.2018 21:50
Dátum vyriešenia: 23.10.2018 21:50
Stav: Vyriešené