Rozhodnutia
DK-STK-2018/2019-0203Paušál R - November 2018 dohrávka
DK-STK-2018/2019-0202Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0201Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0200Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0199Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0198Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0197Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0196Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0195Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0194Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0193Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0192Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0191Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0190Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0189Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0188Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0187Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0186Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0185Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0184Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0183Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0182Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0181Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0180Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0179Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0178Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0177Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0176Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0175Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0174Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0173Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0172Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0171Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0170Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0169Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0168Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0167Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0166Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0165Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0164Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0163Paušál R - X/2018
DK-STK-2018/2019-0157Berie na vedomie