Disciplinárna komisia
DK-DK-2018/2019-0001
D-I-199 2018
DK na základe šetrenia a odborného stanoviska KR upúšťa od potrestania hráča Pavol Lovas 1219619 TJ Kraľovanya uvoľňuje mu zastavenú činnosť
Rozhodnutie: DK-DK-2018/2019-0001
Klub: TJ LOKOMOTÍVA SEZ Kraľovany
Dátum zaevidovania: 31.07.2018 13:26
Dátum vyriešenia: 31.07.2018 14:53
Stav: Vyriešené