Disciplinárna komisia
DK-DK-2018/2019-0089
D-II-31 2018
D-II-31 Trestá družstvo U19 OŠK Babín peňažitou pokutou 50 eur, podľa DP-64 bod1 písm. a,b, a bod 4. Zároveň v zmysle čl. 53 DP, na základe zistených skutočností, upúšťa od ostatných disciplinárnych postihov.
Rozhodnutie: DK-DK-2018/2019-0089
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 17:32
Dátum vyriešenia: 09.11.2018 19:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
D-II-31 Trestá družstvo U19 OŠK Babín peňažitou pokutou 50 eur, podľa DP-64 bod1 písm. a,b, a bod 4. Zároveň v zmysle čl. 53 DP, na základe zistených skutočností, upúšťa od ostatných disciplinárnych postihov. 5 EUR 08.11.2018 17:34
POKUTY